โครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง 5

โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ

โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ

โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ แนะนำโครงงานวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ที่คุณทำเองได้ โครงการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการทำงานในสาขาเฉพาะ มีลำดับชั้น องค์ประกอบ ปัจจัย และแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ โครงการวิทยาศาสตร์ทดลอง เป็นการศึกษาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่ และทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? 

โครงการวิทยาศาสตร์นักสืบ เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องกำหนดขอบเขตของการวิจัย ระบุเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เพื่อให้ได้ตอนจบที่ดีที่สุดและไม่เสียเวลามากเกินไป โครงการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โครง งาน วิทยาศาสตร์ ที่ น่า สนใจ เป็นความสำเร็จโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ศิลปะนี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ อาจเป็นของเล่น เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้พิสูจน์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้ 

โครงการวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นการสังเคราะห์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ นำเสนอภายใต้สมมติฐานใหม่และสนับสนุนสมมติฐานเหล่านั้นด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือ จากโครงการทั้งสี่ประเภท โครงการวิทยาศาสตร์เชิงสำรวจเป็นโครงการที่ง่ายที่สุดที่จะดำเนินการ และถ้าคุณมีการวางแผนที่ดี ให้ใช้เงิน แรงงาน และเวลาน้อยลง

ตัวอย่าง โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รูปแบบที่ง่ายที่สุดของโครงงานวิทยาศาสตร์คือการสำรวจ แต่ท่านจะทดสอบความชอบธรรมของท่านได้อย่างไร? และงานก็ไม่ยาก มาดูตัวอย่างบางส่วนของ โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ เหล่านี้กัน

 • โครงการทดสอบพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
 • โครงการสำรวจความถี่ที่เพิ่มขึ้นของนกแอปเปิลในฤดูเก็บผล
 • โครงการประมาณการจำนวนไข่ที่ไม่สมบูรณ์ในไก่ไข่
 • โครงการประเมินชุมชนในสถานทันตกรรม
 • โครงการสำรวจพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้านให้ผลดี
 • โครงการประจำปีเพื่อประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตจากความหนาวเย็นในภาคเหนือ

หลักการเลือกโฟกัสของ โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ

วิธีง่ายๆ ในการเลือกหัวข้อโครงการ คุณควรเริ่มต้นด้วยการหาคำตอบจากคนรอบข้าง อย่าคิดมาก เช่น มาดูสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหารอบตัวเรา สถานที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่ ผู้คนอาศัยอยู่ในกิจกรรมอะไร? มีทรัพยากรอะไรบ้างในประเทศ? เมื่อคุณพบแล้ว โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ คุณจะขยายหัวข้อที่ช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

 • รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 • ระบุสาเหตุของปัญหาและส่งต่อไปยังแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
 • เปรียบเทียบความดีกับความชั่ว
 • ส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญ
 • ส่งเสริมนโยบายเฉพาะที่ชุมชนดำเนินการอยู่

เทคนิคการวางแผน โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ

เมื่อคุณมีสมาธิกับการทำโปรเจ็กต์แล้ว อย่าเร่งรีบเกินไป จำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีในทุกขั้นตอนของโครงการ ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น อันดับแรกคือการกำหนดขอบเขตของโครงการให้ชัดเจนที่สุด ส่วนการวิจัยควรกำหนดขอบเขตของพื้นที่วิจัยให้ชัดเจน คุณต้องเข้าใจคนในทีมด้วย ต่อไปให้เราอธิบายขั้นตอนการขูด ควรทำอย่างไร ควรติดต่อใคร? รวบรวมข้อมูลอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างทำงาน? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะแก้ไขได้อย่างไรในภายหลัง? 

ข้อมูลประเภทนี้สามารถลดความขัดแย้งภายในกลุ่มได้อย่างมาก และสามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ส่งผลให้งานยังคืบหน้าเร็วขึ้นอีกด้วย นอกจากการวางแผนเบื้องต้นแล้ว ยังต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลลัพธ์ด้วย และการติดตามงานพร้อมกัน ตรวจสอบว่าสมาชิกในทีมกำลังทำงานตามวิธีการที่กำหนดหรือไม่ อะไรคือปัญหา? ฉันควรเพิ่มความช่วยเหลือเพิ่มเติมในสถานการณ์ใด แค่ทำงานนี้ก็ไม่ยากเลย โครง งาน วิทยาศาสตร์ ง่ายๆ